Cho Ngày Giỗ Của Tôi | For the Anniversary of My Death – W.S. Merwin

MERWIN, W.S.
(1927~)
William Stanley Merwin, sinh năm 1927 tại New York, bắt đầu làm thơ từ năm 5 tuổi, tốt nghiệp từ trường Princeton University, tác giả của trên 30 cuốn sách gồm nhiều thể loại khác nhau, là trong những cây bút sáng giá nhất trong văn học Mỹ vào nửa sau thế kỷ 20. Ông viết kịch, tiểu luận và hồi ký. Ông cũng dịch thơ rất nhiều và được xem là một dịch giả uy tín từ các ngôn ngữ Pháp, Ý, Tây-ban-nha, Latin, Nhật và nhiều cổ ngữ như Sanskrit, Yiddish và tiếng Anh thời Trung Đại (Middle English). Nhưng Merwin nổi tiếng nhất về thơ. Ông có hơn 15 tập thơ đã được xuất bản. Ông nhận được rất nhiều giải thưởng về thơ, trong đó có hai lần giải Pulitzer (năm 1971 và 2009), giải Tanning do Viện Hàn Lâm của các nhà thơ Mỹ (Academy of American Poets) (1993), và giải National Book Award for Poetry (2005). Năm 2010, ông được Thư Viện Quốc Hội Mỹ phong tước Thi sĩ Công huân (Poet Laureat) thay thế nhà thơ Kay Ryan. Năm 2006, tên ông được đặt cho một con đường gần nhà cũ của ông ở thành phố Union City thuộc New Jersey.
Các thi phẩm chính của Merwin gồm có: A Mask for Janus (1952, giải thưởng Yale Younger Poets Prize); The Dancing Bears (1954); Green with Beasts (1956); The Drunk in the Furnace (1960); The Lice (1967, giải thưởng Harriet Monroe Memorial Prize); The Carrier of Ladders (1970; giải Pulitzer Prize for Poetry năm 1971); The Compass Flower (New York: Atheneum, 1977); Travels: Poems (1993, giải Lenore Marshall Poetry Prize); The Folding Cliffs: A Narrative (truyện thơ, 1998); Migration: New and Selected Poems (2005, giải National Book Award for Poetry); The Shadow of Sirius (2008, giải Pulitzer Prize for Poetry năm 2009), v.v.

Cho ngày giỗ của tôi

Mỗi năm tôi đi qua ngày giỗ của mình mà không hề biết
Khi những ngọn lửa cuối cùng vẫy gọi tôi
Rồi sự im lặng sẽ bắt đầu
Người lữ khách không mệt mỏi
Như tia sáng của một ánh sao mờ
Rồi tôi sẽ không còn
Thấy mình trên đời như trong bộ vó kỳ lạ
Ngạc nhiên trước trái đất
Trước tình yêu của một người đàn bà
Trước sự vô liêm sỉ của bọn đàn ông
Như hôm nay ngồi viết sau ba ngày mưa
Nghe tiếng chim hồng tước hót và tiếng mưa tạnh
Và cúi đầu trước điều gì chẳng biết

W.S Merwin – Bản dịch của Phan Quỳnh Trâm

Nguyên tác: “For the Anniversary of My Death”, trong W.S. Merwin, The Lice (New York: Atheneum, 1967) trang 58. Trọn vẹn tập thơ The Lice đã được in lại trong bộ sách The Second Four Books of Poems: The Moving Target / The Lice / The Carrier of Ladders / Writings to an Unfinished Accompaniment (Port Townsend, WA: Copper Canyon Press, 1992), bài “For the Anniversary of My Death” nằm ở trang 115.

For the Anniversary of My Death

by W. S. Merwin

Every year without knowing it I have passed the day
When the last fires will wave to me
And the silence will set out
Tireless traveler
Like the beam of a lightless star

Then I will no longer
Find myself in life as in a strange garment
Surprised at the earth
And the love of one woman
And the shamelessness of men

As today writing after three days of rain
Hearing the wren sing and the falling cease
And bowing not knowing to what

 

One thought on “Cho Ngày Giỗ Của Tôi | For the Anniversary of My Death – W.S. Merwin

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s