Kết Luận | Conclusion – Yannis Ritsos

giannis_ritsos

Yannis Ritsos (1909-1990) được xem là một trong những nhà thơ lớn nhất của Hy Lạp trong thế kỷ 20. Gia nhập đảng cộng sản từ năm 20 tuổi, cả đời của Ritsos là một người có tư tưởng chính trị khuynh tả, điều đó khiến ông nhiều lần bị bắt và bị nhốt tù. Tuy nhiên, những tư tưởng chính trị ấy dường như không ảnh hưởng nhiều lắm đối với sự nghiệp viết lách của Ritsos. Thơ của ông vẫn đậm màu sắc siêu thực hơn là hiện thực, nhất là thứ hiện thực xã hội chủ nghĩa nhiều người theo đảng cộng sản mắc phải.
Ritsos được đề cử tranh giải Nobel văn chương tổng cộng 9 lần.

KẾT LUẬN

Cửa sổ này cô độc.
Vì sao này cô độc,
như một điếu thuốc lá bị bỏ quên trên bàn –
nó hút nó hút một cách cô độc trong màu xanh nhạt

Tôi cũng cô độc hắn nói
Tôi châm thuốc tôi hút.
Tôi hút rồi tôi nghĩ Tôi chẳng hề cô độc


Phan Quỳnh Trâm dịch từ bản dịch tiếng Anh “Conclusion” của Manolis trong Yannis Ritsos, Poems: Selected Books (Surrey: Libros Libertad Publishing Ltd, 2010)

CONCLUSION

This window is alone
This star is alone
Like a forgotten cigarette on the table-
it smokes it smokes lonely in the light blue

I am also alone he said
I light my cigarette I smoke
I smoke and think I am not alone

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s