Poets for Rainy Days – Phan Quỳnh Trâm

Tranh: Đinh Trường Chinh

Poets for rainy days

When I’m in love and feeling happy I read e. e. cumming
When I’m in love and feeling melancholy I read Neruda
When I don’t know if I’m in love and feeling bitter I read Bukowski
When I want to remember my age of innocence I read Gibran
When I feel lonely I read Pessoa
When I feel like dreaming I read De Chazal
When I think I’m smart I read Borges
When I feel sophisticated I read Octavio Paz
When I feel like swearing I read Nicanor Parra
When I feel bored I read Collins (Strand also does the job)
When I don’t know who I want to read, I read anthologies

Of course there are times when I just lie there in bed reading nothing and thinking about nothingness

When I want to live and think about being I read Bodet
When I want to live but think about death I read Merwin
When I want to die but think about living I read Langston Hughes
When I want to die and think about death I read Villaurrutia
When I have no desire to wake up again in the morning I read Sylvia Plath

When I don’t know what the fuck I want nor I know if i’m bored or I’m in love or I’m sad or I’m happy
I write my own poetry.

Những nhà thơ cho những lúc thật cần

Khi tôi yêu và cảm thấy hạnh phúc, tôi đọc e. e. cumming
Khi tôi yêu và cảm thấy buồn buồn, tôi đọc Neruda
Khi tôi không biết mình có yêu hay không, chỉ thấy ngập tràn cay đắng, tôi đọc Bukowski
Khi tôi muốn nhớ lại những ngày thơ ấu, tôi đọc Gibran
Khi tôi cô đơn, tôi đọc Pessoa
Khi tôi thích mơ màng, tôi đọc De Chazal
Khi tôi nghĩ mình thông minh, tôi đọc Borges
Khi tôi thấy mình phức tạp, tôi đọc Octavio Paz
Khi tôi muốn chửi thề, tôi đọc Nicanor Parra
Khi tôi thấy chán nản, tôi đọc Collins (hay Strand cũng được)
Khi tôi không biết tôi muốn đọc ai, tôi vớ tay lấy các tuyển tập thơ của
nhiều tác giả

Dĩ nhiên có những lúc tôi chỉ nằm ươn trên giường, chẳng đọc gì cả, chỉ nghĩ về cái-không-gì-cả

Khi tôi muốn sống và nghĩ về hiện hữu, tôi đọc Bodet
Khi tôi muốn sống và nghĩ về cái chết, tôi đọc Merwin
Khi tôi muốn chết và nghĩ về cái sống, tôi đọc Langston Hughes
Khi tôi muốn chết và nghĩ về cái chết, tôi đọc Villaurrutia
Khi tôi không muốn thức dậy nữa, không bao giờ thức dậy nữa, tôi đọc Sylvia Plath

Khi tôi đếch biết mình muốn gì và cũng đếch biết mình chán hay yêu hay buồn hay hạnh phúc
Tôi làm thơ.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s