Theo Thời Gian | El Paso Del Tiempo – Pablo Urbanyi

Pablo Urbanyi sinh năm 1939 tại Hungary. Cùng với bố mẹ, ông di cư sang Argentina lúc 7 tuổi và lớn lên, học hành ở đấy. Năm 1972 ông cho xuất bản tập truyện ngắn đầu tiên Đêm của những cuộc cách mạng. Năm 1975 ông lại xuất bản một cuốn tiểu thuyết trinh thám … Continue reading Theo Thời Gian | El Paso Del Tiempo – Pablo Urbanyi

Ernest Hemingway Về Chuyện Viết Lách | Ernest Hemingway On Writing

Ernest Hemingway Về Chuyện Viết Lách là một quyển sách gồm những đoạn văn ngắn được trích từ nhiều quyển tự truyện (A Moveable Feast, Death in the Afternoon), phi-hư cấu (Green Hills of Africa), tuyển tập truyện ngắn (The Nick Adams stories), tuyển tập thư từ gửi bạn bè, nhà xuất bản, các nhà phê bình, … Continue reading Ernest Hemingway Về Chuyện Viết Lách | Ernest Hemingway On Writing