Công Thức Cho Năm Mới | New Year’s Recipe – Carlos Drummond de Andrade

Xem tiểu sử của Carlos Drummond de Andrade CÔNG THỨC CHO NĂM MỚI Nếu bạn muốn có một Năm Mới tốt đẹp Sắc màu của cầu vồng hay sắc màu của sự bình an, Một năm mới mà quãng đời bạn đã đi qua không thể sánh được, (sống một cách tồi tệ, có lẽ, hoặc … Continue reading Công Thức Cho Năm Mới | New Year’s Recipe – Carlos Drummond de Andrade

Chuyện Thần Tiên | Fairy Tale – Miroslav Holub

Xem tiểu sử của Miroslav Holub và những bài thơ khác ở đây --- CHUYỆN THẦN TIÊN Hắn xây cho mình một ngôi nhà, nền móng của hắn, gạch đá của hắn, những bức tường của hắn, trần nhà trên đầu hắn, ống khói và khói của hắn, phong cảnh từ cửa sổ nhà hắn, Hắn … Continue reading Chuyện Thần Tiên | Fairy Tale – Miroslav Holub