Không Gian Hằng Ngày | Daily Space – João Cabral de Melo Neto

Xem phần giới thiệu João Cabral de Melo Neto ở đây: KHÔNG GIAN HẰNG NGÀY Trong không gian hằng ngày bóng tối ăn trái cam trái cam ném mình vào dòng sông, đó không phải là một dòng sông, đó là biển cả tràn ra từ mắt tôi. Trong không gian hằng ngày tôi thấy … Continue reading Không Gian Hằng Ngày | Daily Space – João Cabral de Melo Neto