Love | Tình Yêu – Miroslav Holub

TÌNH YÊU Hai ngàn điếu thuốc Một trăm dặm từ bức tường này đến bức tường nọ Sự vĩnh cửu và một nửa những đêm kinh cầu trắng hơn cả tuyết. Hàng tấn từ ngữ cũ như những vết chân của một con thú mỏ vịt trên cát. Hàng trăm quyển sách chúng ta đã … Continue reading Love | Tình Yêu – Miroslav Holub