Hai Thân Thể | Dos Cuerpos – Octavio Paz

HAI THÂN THỂ Hai thân thể mặt đối mặt đôi lúc như hai ngọn sóng và đêm là một đại dương. Hai thân thể mặt đối mặt đôi lúc như hai viên đá và đêm là sa mạc. Hai thân thể mặt đối mặt đôi lúc như hai rễ cây trong đêm quấn lại. Hai … Continue reading Hai Thân Thể | Dos Cuerpos – Octavio Paz