Kết Luận | Conclusion – Yannis Ritsos

Yannis Ritsos (1909-1990) được xem là một trong những nhà thơ lớn nhất của Hy Lạp trong thế kỷ 20. Gia nhập đảng cộng sản từ năm 20 tuổi, cả đời của Ritsos là một người có tư tưởng chính trị khuynh tả, điều đó khiến ông nhiều lần bị bắt và bị nhốt tù. … Continue reading Kết Luận | Conclusion – Yannis Ritsos