Con Đường | La Calle – Octavio Paz

Con đường Đó là một con đường dài và yên lặng. Tôi bước đi trong bóng tối và tôi vấp và tôi ngã rồi tôi ngồi dậy và bước đi bằng đôi chân mù trên những hòn sỏi câm lặng và những lá cây khô và có ai đó sau tôi cũng bước đi: nếu … Continue reading Con Đường | La Calle – Octavio Paz

Dấu Ngoặc | Paréntesis – Jorge Timossi

[Có nhà văn nọ tôn trọng độc giả của mình đến mức tất cả những gì ông viết ông đều để trong ngoặc để độc giả của ông có thể (tự do) lựa chọn giữa việc đọc hay không đọc, kết hợp toàn bộ văn bản hay chỉ dùng nó như một sự bổ túc … Continue reading Dấu Ngoặc | Paréntesis – Jorge Timossi