Thơ (văn xuôi) | Proema – Octavio Paz

THƠ (VĂN XUÔI) Đôi khi thơ là sự chóng mặt của cơ thể là sự chóng mặt của chân phúc là sự chóng mặt của sự chết;    là cuộc tản bộ với đôi mắt nhắm nghiền dọc theo rìa vách đá là cây mã tiên thảo trong những thuỷ cung viên;    là tiếng cười đốt … Continue reading Thơ (văn xuôi) | Proema – Octavio Paz