Lịch Sử Ngắn Về Sự Điêu Tàn (3) – A Short History Of Decay – Cioran

Vực thẳm của hai thế giới không thể thông tri được mở ra giữa người có suy nghĩ về cái chết và người không có; cả hai đều phải chết; nhưng người này thì không biết về cái chết của chính hắn; người kia thì biết; Người này chỉ chết trong một khoảnh khắc; người … Continue reading Lịch Sử Ngắn Về Sự Điêu Tàn (3) – A Short History Of Decay – Cioran