Lịch Sử Ngắn Về Sự Điêu Tàn (2) – A Short History Of Decay – Cioran

  Trí thông minh chỉ khởi sắc ở những thời đại mà đức tin tàn lụi. Một anh hùng đúng nghĩa chiến đấu và chết nhân danh số phận của hắn, không phải nhân danh một niềm tin. Xã hội: địa ngục của các đấng cứu thế! Xã hội không phải là một căn bệnh, … Continue reading Lịch Sử Ngắn Về Sự Điêu Tàn (2) – A Short History Of Decay – Cioran