Rayuela (chương 85) – Julio Cortázar

Cuộc đời kết thúc như những bài viết về văn học trên các tờ báo và tạp chí, thật bóng bẩy ở trang đầu và kết thúc bằng một phần đuôi mờ nhạt, ở trang ba mươi hai, giữa những phần quảng cáo các cuộc đấu giá và những ống kem đánh răng. == Phan … Continue reading Rayuela (chương 85) – Julio Cortázar