Câu Chuyện Về Đồ Gọt Bút Chì | La historia del sacapuntas – Ursula Wölfel

Ursula Wölfel (1922 − 2014) nhà văn người Đức chuyên viết truyện cho thiếu nhi, và được đánh giá là một trong những tác giả nữ quan trọng nhất của Đức trong thời đại của bà. Bà đã xuất bản nhiều tập truyện ngắn, tiểu thuyết lịch sử, và truyện của bà cũng đã được … Continue reading Câu Chuyện Về Đồ Gọt Bút Chì | La historia del sacapuntas – Ursula Wölfel