Tình Tay Ba | Triángulo – Fabián Vique

Tình Tay Ba Hắn thích mưa. Nàng thích mặt trời. Tôi thích tuyết. Nàng xem tất cả những phim truyền hình nhiều tập. Hắn xem tất cả các trận bóng đá. Tôi thì xem tất cả tin tức. Hắn chỉ nói khi cần thiết. Nàng nói khá nhiều. Tôi thì quá ít. Nàng yêu Chúa … Continue reading Tình Tay Ba | Triángulo – Fabián Vique