Những Cái Chết Hằng Ngày | Las Muertes Cotidianas – Fabián Vique

Sinh năm 1966 tại Buenos Aires, Argentina, Fabián Vique là nhà văn, biên tập viên và giảng viên ngôn ngữ và văn chương. Ông đã xuất bản nhiều tập truyện ngắn, bao gồm  Minicuentos (1997), Con las palabras contadas (2003), La vida misma y otras microficciones (2007/2010), và Variaciones sobre el sueño de Chuang Tzu (2009) và cũng đoạt được nhiều giải thưởng … Continue reading Những Cái Chết Hằng Ngày | Las Muertes Cotidianas – Fabián Vique