Tờ Nhật Báo | El Diario a Diario – Julio Cortázar

TỜ NHẬT BÁO  Một người đàn ông bắt chuyến xe điện sau khi mua một tờ báo và cặp nó dưới nách. Nửa giờ sau ông bước xuống với cùng một tờ báo cặp dưới cùng một nách. Nhưng giờ đây nó không phải là tờ báo đó nữa. Nó chỉ còn là một mớ … Continue reading Tờ Nhật Báo | El Diario a Diario – Julio Cortázar

Yêu 77 | Amor 77 – Julio Cortázar

YÊU 77 Và sau khi làm tất cả những gì họ có thể làm, họ ngồi dậy, tắm rửa, đánh phấn, bôi nước hoa, chải tóc, mặc áo quần, rồi từ từ trở lại thành những con người mà họ không là. === Phan Quỳnh Trâm dịch, từ "Amor 77", trong Julio Cortázar, Cuentos Completos … Continue reading Yêu 77 | Amor 77 – Julio Cortázar