Tạp Chí Công Vụ | Diario Oficial – Jaime Sabines

 Xem tiểu sử Jaime Sabines Tạp Chí Công Vụ (Tháng 3, 1970) Theo sắc lệnh của tổng thống: nhân dân không tồn tại. Nhân dân rất hữu dụng cho những bài diễn văn ở các buổi tiệc: "Tôi nâng ly chúc mừng nhân dân Mexico." "Tôi nâng ly chúc mừng nhân dân Hoa Kỳ." Và … Continue reading Tạp Chí Công Vụ | Diario Oficial – Jaime Sabines