Tạp Chí Công Vụ | Diario Oficial – Jaime Sabines

 Xem tiểu sử Jaime Sabines Tạp Chí Công Vụ (Tháng 3, 1970) Theo sắc lệnh của tổng thống: nhân dân không tồn tại. Nhân dân rất hữu dụng cho những bài diễn văn ở các buổi tiệc: "Tôi nâng ly chúc mừng nhân dân Mexico." "Tôi nâng ly chúc mừng nhân dân Hoa Kỳ." Và … Continue reading Tạp Chí Công Vụ | Diario Oficial – Jaime Sabines

Thực Đơn Hôm Nay | Today’s Menu – Charles Simic

Charles Simic sinh năm 1938 tại Yugoslavia; năm 16 tuổi theo gia đình di cư sang Mỹ. Tốt nghiệp tại trường New York University, ông trở thành giáo sư về văn học Mỹ tại trường University of New Hampshire. Ông nhận được nhiều giải thưởng về thơ, trong đó, quan trọng nhất là giải Pulitzer … Continue reading Thực Đơn Hôm Nay | Today’s Menu – Charles Simic