Một người lính tàn phế | El soldado mutilado – Gabriel García Márquez

Một người lính tàn phế Một người lính người Argentina trở về từ quần đảo Falkland khi chiến tranh kết thúc gọi điện thoại cho mẹ mình từ Trung Đoàn I của Palermo ở Buenos Aires và xin phép đem về nhà một chiến hữu bị tàn phế mà gia đình anh ta thì lại … Continue reading Một người lính tàn phế | El soldado mutilado – Gabriel García Márquez