Bi kịch của một kẻ vỡ mộng | El drama del desencantado – Gabriel García Márquez

Bi kịch của một kẻ vỡ mộng ...bi kịch của một người đàn ông vỡ mộng lao xuống đất từ căn hộ ở tầng thứ mười và khi đang rơi xuống thì hắn thấy qua những khung cửa sổ đời sống riêng tư của những người hàng xóm, những bi kịch gia đình nho nhỏ, những … Continue reading Bi kịch của một kẻ vỡ mộng | El drama del desencantado – Gabriel García Márquez