Cái Chết ở Samarra|La Muerte en Samarra – Gabriel García Márquez

Cái Chết ở Samarra Người đày tớ chạy về nhà chủ nhân của mình với vẻ mặt kinh hãi. -          Thưa ngài – hắn nói – tôi thấy Thần Chết ở ngoài chợ và ông ấy đã ra dấu đe doạ tôi. Người chủ cho hắn một con ngựa và tiền, rồi nói: -          Hãy trốn đến … Continue reading Cái Chết ở Samarra|La Muerte en Samarra – Gabriel García Márquez