Quá già (*) – Ana María Shua

Xem tiểu sử Ana María Shua ở đây   Từ trong một bọng cây, một người đàn ông gọi tôi. Cô ơi, cứu tôi với, hắn năn nỉ. Tôi bị phù thuỷ nhốt ở đây cả mấy thế kỷ rồi, chỉ mong chờ một trinh nữ đến cứu. Tôi không phải là một trinh nữ, … Continue reading Quá già (*) – Ana María Shua