Điểm Đến | Destino – Salfuman

ĐIỂM ĐẾN Hắn làm dấu ở trang bốn ngàn không trăm hai mươi ba và gấp cuốn sách lại. Hắn ăn sáng, đi làm, sếp của hắn nói gì đó về năng suất làm việc và với một câu "rất tiếc", sa thải hắn; hắn trở về nhà, ăn tối và lên giường nằm. Ngày … Continue reading Điểm Đến | Destino – Salfuman

Giấc mơ – Ana María Shua

Xem tiểu sử Ana María Shua ở đây Một người đàn ông mơ là hắn đang yêu một người đàn bà. Người đàn bà chạy trốn. Người đàn ông cho những con chó của khát vọng đuổi theo. Người đàn bà đi qua một chiếc cầu bắc ngang sông, xuyên qua một bức tường, trèo lên một … Continue reading Giấc mơ – Ana María Shua

A Man’s Soul |Tâm Hồn Của Một Người – Yehuda Amichai

A MAN'S SOUL A man's soul is like A train schedule A precise and detailed schedule Of trains that will never run again. TÂM HỒN CỦA MỘT NGƯỜI Tâm hồn của một người giống Một lịch trình xe lửa Môt lịch trình chi tiết và chính xác Của những chiếc xe lửa không bao giờ … Continue reading A Man’s Soul |Tâm Hồn Của Một Người – Yehuda Amichai

Statistics|Thống Kê – Yehuda Amichai

Statistics For every man in a rage there are always two or three back-patters who will calm him, for every weeper, many more tear-wipers, for every happy man, plenty of sad ones who want to warm themselves at his happiness. And every night at least one man can't find his way home or his home … Continue reading Statistics|Thống Kê – Yehuda Amichai