Trí Tưởng Tượng và Số Phận| Imaginación Y Destino – Augusto Monterroso

Augusto Monterroso Bonilla (1921 - 2003), người Hondura mang quốc tịch Guatemala, sống lưu vong và sau đó, làm việc tại Mexico, là một nhà văn chuyên viết truyện ngắn và truyện cực ngắn nổi tiếng của châu Mỹ La Tinh, tên tuổi ngang ngửa với những cây bút kiệt xuất như Julio Cortázar, Carlos … Continue reading Trí Tưởng Tượng và Số Phận| Imaginación Y Destino – Augusto Monterroso