Chủ Nghĩa Hư Vô | Nihilismo – Oliverio Girondo

Khám phá ra Oliverio Girondo, với bản thân tôi, là một kinh nghiệm đầy thú vị, dù hơi muộn màng. Các nhà phê bình văn học tiếng Tây Ban Nha thường so sánh Oliverio Girondo (1891-1967) với Jorge Luis Borges (1899-1986). Cả hai đều sinh ở Buenos Aires, đều là những tài năng lớn, có … Continue reading Chủ Nghĩa Hư Vô | Nihilismo – Oliverio Girondo