Sự Mơ Hồ Của Cái Khổ – Cioran

Emil Michel Cioran (1911-1995) sinh tại Romania, học triết học tại Đức, từ năm 1937, định cư hẳn tại Pháp. Thời gian đầu ông viết bằng tiếng Romania nhưng sau đó chuyển sang tiếng Pháp. Tác phẩm triết học đầu tiên bằng tiếng Pháp của ông, Lược sử về sự suy đồi (A Short History … Continue reading Sự Mơ Hồ Của Cái Khổ – Cioran

Bài Thơ Vô Tận| Poem Without An End – Yehuda Amichai

BÀI THƠ VÔ TẬN Bên trong một viện bảo tàng mới có một giáo đường cũ Bên trong giáo đường là tôi. Bên trong tôi trái tim tôi. Trong trái tim tôi một viện bảo tàng. Bên trong viện bảo tàng, một giáo đường, trong đó tôi, trong tôi trái tim tôi, trong trái tim … Continue reading Bài Thơ Vô Tận| Poem Without An End – Yehuda Amichai

Giáo Dục và Chính Trị – Phan Quỳnh Trâm

Trong buổi lễ tốt nghiệp tại trường Đại học Hoa Sen ở Sài Gòn, bà hiệu trưởng, Tiến sĩ Bùi Trân Phượng có nhắc đến những sự đe doạ nguy hiểm của Trung Quốc tại Trường Sa và trên Biển Đông, cuối cùng bà kêu gọi: “Tôi thiết tha mong các anh chị với tư … Continue reading Giáo Dục và Chính Trị – Phan Quỳnh Trâm