Các Vị Thánh Thần Đến Rồi Đi, Những Lời Nguyện Cầu Còn Lại Mãi (1) | Gods Come and Go, Prayers Remain Forever (1) – Yehuda Amichai

Xem tiểu sử Yehuda Amichai CÁC VỊ THÁNH THẦN ĐẾN RỒI ĐI, NHỮNG LỜI NGUYỆN CẦU CÒN LẠI MÃI Một đêm hè, tôi thấy trên đường Một người đàn bà viết lời Trên một mảnh giấy trải trên cánh cửa gỗ khoá kín, Bà xếp nó lại và nhét vào giữa khe cửa Rồi đi. … Continue reading Các Vị Thánh Thần Đến Rồi Đi, Những Lời Nguyện Cầu Còn Lại Mãi (1) | Gods Come and Go, Prayers Remain Forever (1) – Yehuda Amichai