Ở Giữa Thế Kỷ Này| In The Middle of This Century – Yehuda Amichai

Xem tiểu sử Yehuda Amichai   Ở GIỮA THẾ KỶ NÀY Ở giữa thế kỷ này chúng ta quay về nhau với nửa khuôn mặt và đầy đôi mắt như một bức tranh Ai Cập cổ và chỉ trong chốc lát. Anh vuốt tóc em theo chiều ngược lại với hành trình của em, chúng … Continue reading Ở Giữa Thế Kỷ Này| In The Middle of This Century – Yehuda Amichai