Các Vị Thánh Thần Đến Rồi Đi, Những Lời Nguyện Cầu Còn Lại Mãi (3) | Gods Come and Go, Prayers Remain Forever (3) – Yehuda Amichai

3. Xem tiểu sử Yehuda Amichai CÁC VỊ THÁNH THẦN ĐẾN RỒI ĐI, NHỮNG LỜI NGUYỆN CẦU CÒN LẠI MÃI 3. Tôi nói với niềm tin tuyệt đối những lời cầu nguyện có trước Thượng Đế Những lời nguyện cầu tạo ra Thượng đế. Thượng Đế tạo ra con người, Và con người tạo ra … Continue reading Các Vị Thánh Thần Đến Rồi Đi, Những Lời Nguyện Cầu Còn Lại Mãi (3) | Gods Come and Go, Prayers Remain Forever (3) – Yehuda Amichai

Các Vị Thánh Thần Đến Rồi Đi, Những Lời Nguyện Cầu Còn Lại Mãi (1) | Gods Come and Go, Prayers Remain Forever (1) – Yehuda Amichai

Xem tiểu sử Yehuda Amichai CÁC VỊ THÁNH THẦN ĐẾN RỒI ĐI, NHỮNG LỜI NGUYỆN CẦU CÒN LẠI MÃI Một đêm hè, tôi thấy trên đường Một người đàn bà viết lời Trên một mảnh giấy trải trên cánh cửa gỗ khoá kín, Bà xếp nó lại và nhét vào giữa khe cửa Rồi đi. … Continue reading Các Vị Thánh Thần Đến Rồi Đi, Những Lời Nguyện Cầu Còn Lại Mãi (1) | Gods Come and Go, Prayers Remain Forever (1) – Yehuda Amichai

Ở Giữa Thế Kỷ Này| In The Middle of This Century – Yehuda Amichai

Xem tiểu sử Yehuda Amichai   Ở GIỮA THẾ KỶ NÀY Ở giữa thế kỷ này chúng ta quay về nhau với nửa khuôn mặt và đầy đôi mắt như một bức tranh Ai Cập cổ và chỉ trong chốc lát. Anh vuốt tóc em theo chiều ngược lại với hành trình của em, chúng … Continue reading Ở Giữa Thế Kỷ Này| In The Middle of This Century – Yehuda Amichai