Chỉ Dẫn Ý Niệm (1)|Conceptual Instructions (1) – Yoko Ono

Có lẽ Yoko Ono được biết nhiều với tư cách là vợ của John Lennon, là một nghệ sĩ avant-garde, một ca sĩ, một nhà hoạt động chính trị, một "thủ phạm" gây ra sự chia rẽ của ban The Beatles (dù oan ức hay không), nhưng có lẽ bà ít được nhắc đến với … Continue reading Chỉ Dẫn Ý Niệm (1)|Conceptual Instructions (1) – Yoko Ono

Những cuốn sách chưa được đọc – Phan Quỳnh Trâm

  Mấy năm nay tôi mua sách khá nhiều. Đến nay tủ sách của tôi có trên 2000 cuốn (so với nhiều bạn bè tôi biết thì con số đó chẳng ăn thua gì). Tuy nhiên, bận bịu quá tôi đọc vẫn chưa hết. Nhiều lúc thấy cũng áy náy. Tự dặn mình là không … Continue reading Những cuốn sách chưa được đọc – Phan Quỳnh Trâm

Excerpt from The Notebook – Agota Kristof

"Words that define feelings are very vague; it is better to avoid using them and to stick to the description of objects, human beings and oneself; that is to say, to the faithful description of facts." - (Narrated by the children Claus and Lucas in Agota Kristof, The Notebook, 1986) "Những chữ dùng để xác … Continue reading Excerpt from The Notebook – Agota Kristof