Risk Management (a poem) – Phan Quỳnh Trâm

Everyday from the time you wake up you may have to deal with: The risk of getting out of bed and the risk of staying in bed (and feeling guilty for the rest of the day) The risk of spending one hour to dress up (and being late to work) and the risk of looking … Continue reading Risk Management (a poem) – Phan Quỳnh Trâm

Phan Quỳnh Trâm – Interview with SBS Radio (Part 1 & 2)

Phan Quỳnh Trâm là một trong những cây bút trẻ nhất trong số các cộng tác viên của trang Tiền Vệ ở Úc. Bắt đầu làm thơ từ năm 2008, rồi vài năm sau đó cô say mê dịch thuật. Phan Quỳnh Trâm nói chuyện với Phượng Hoàng (SBS Radio) về những cảm nghiệm cá … Continue reading Phan Quỳnh Trâm – Interview with SBS Radio (Part 1 & 2)