Sự Trống Rỗng Của Người | The Emptiness of Man – João Cabral de Melo Neto

  João Cabral de Melo Neto (1920 –1999) là một nhà ngoại giao và là nhà thơ nổi tiếng của Brazil. Nhiều nhà phê bình còn xem ông là một trong những nhà thơ lớn nhất trong lịch sử văn học bằng tiếng Bồ Đào Nha. Thơ của ông rất đa dạng về bút pháp … Continue reading Sự Trống Rỗng Của Người | The Emptiness of Man – João Cabral de Melo Neto