Thượng Đế Xót Thương Trẻ Em Mẫu Giáo| God Has Pity On Kindergarten Children – Yehuda Amichai

 Xem tiểu sử Yehuda Amichai   THƯỢNG ĐẾ XÓT THƯƠNG TRẺ EM MẪU GIÁO Thượng Đế xót thương trẻ em mẫu giáo. Với học sinh ngài ít xót thương hơn Còn với người lớn thì ngài chẳng xót thương gì cả, ngài để yên cho họ, và đôi lúc họ phải bò trên tứ chi … Continue reading Thượng Đế Xót Thương Trẻ Em Mẫu Giáo| God Has Pity On Kindergarten Children – Yehuda Amichai