Phân Định | Discernment – Vladimír Holan

Xem tiểu sử Vladimír Holan ở đây Phân Định   Nếu cuộc đời trôi xuôi dòng và cái chết ngược dòng - chúng ta không thể phân định được miệng của nó. Nếu cuộc đời trôi ngược dòng và cái chết xuôi dòng - chúng ta không thể phân định được nguồn của nó. == … Continue reading Phân Định | Discernment – Vladimír Holan