Nhưng | But – Vladimír Holan

  Xem tiểu sử Vladimír Holan ở đây   Nhưng Vị thần của bài hát và tiếng cười từ lâu đã đóng cánh cửa của sự vĩnh cửu sau lưng hắn Kể từ đó chỉ đôi khi một kí ức đang chết dần vọng lại trong chúng ta Và kể từ đó chỉ có nỗi … Continue reading Nhưng | But – Vladimír Holan