Trong một lần bệnh | During an Illness – Vladimír Holan

  Xem tiểu sử Vladimír Holan ở đây   Trong một lần bệnh Một cục nước đá tan chảy, một vòi nước bị rò rỉ, đếm những giọt thuốc. Tây Tạng thấy bằng nước. Chúng ta bằng nước mắt. === Phan Quỳnh Trâm dịch từ bản dịch tiếng Anh "During an Illness" của Jarmila và … Continue reading Trong một lần bệnh | During an Illness – Vladimír Holan