Giữa | Between- Vladimír Holan

Xem tiểu sử Vladimír Holan ở đây Giữa Giữa tư tưởng và thế giới có nhiều hơn những gì chúng ta hiểu được. Có những ý tưởng không có từ ngữ nào có thể diễn tả Những tư tưởng thất lạc trong đôi mắt của một con kỳ lân tái hiện trong tiếng cười của … Continue reading Giữa | Between- Vladimír Holan