Một Bài Ca Về Ngày Tận Thế | A Song on the End of the World – Czeslaw Milosz

Xem tiểu sử Czeslaw Milosz ở đây Một bài ca về ngày tận thế Trong ngày tận thế Một con ong lượn quanh cây cỏ ba lá, Một ngư phủ vá lại chiếc lưới lấp lánh. Những con cá heo hân hoan nhảy trên mặt biển, Những chú sẻ non bám vào máng xối Và … Continue reading Một Bài Ca Về Ngày Tận Thế | A Song on the End of the World – Czeslaw Milosz