Nửa Đêm | A Medianoche | At Midnight – Jaime Sabines

 Xem tiểu sử Jaime Sabines   NỬA ĐÊM, vào những thời khắc cuối cùng của tháng 8, tôi nghĩ một cách buồn bã về những chiếc lá cứ rơi khỏi những cuốn lịch. Tôi có cảm giác tôi là cái cây của những cuốn lịch. Mỗi ngày, con trai tôi, người đã đi xa mãi … Continue reading Nửa Đêm | A Medianoche | At Midnight – Jaime Sabines