Di sản | Bequest- Vladimír Holan

  Di sản Những gì các nhà thơ để lại luôn có điều gì đó trong nó bị tổn thương theo thời gian, tội lỗi, lưu vong Kẻ chân thật nhất trong đám bọn họ Kẻ ít được biết nhất, im lặng nhất và đáng yêu nhất không ép buộc bạn thứ gì cả: không … Continue reading Di sản | Bequest- Vladimír Holan