Một Người Đàn Ông Trong Đời Hắn | A Man In His life – Yehuda Amichai

 Xem tiểu sử Yehuda Amichai MỘT NGƯỜI ĐÀN ÔNG TRONG ĐỜI HẮN Một người đàn ông không có thời gian trong đời hắn để có thời gian cho mọi sự. Hắn không có đủ mùa để có mỗi mùa cho từng mục đích. Kinh Ecclesiastes (*) đã sai về điều đó. Một người đàn ông … Continue reading Một Người Đàn Ông Trong Đời Hắn | A Man In His life – Yehuda Amichai