Tôi có trong tôi như một đám mây | I Have In Me Like A Haze – Fernando Pessoa

   Tôi có trong tôi như một đám mây Tôi có trong tôi như một đám mây Chứa đựng và chẳng là gì cả Nỗi hoài niệm chẳng cho điều gì, Sự khao khát cho một thứ gì đó thật mơ hồ. Tôi được bao bọc bởi nó Như bởi sương mù, và tôi thấy … Continue reading Tôi có trong tôi như một đám mây | I Have In Me Like A Haze – Fernando Pessoa