Niềm vui | Joy – Vladimír Holan

Vladimír Holan sinh tại Prague năm 1905 và mất năm 1980. Thời trẻ, ông học luật và vào đảng Cộng sản nhưng sau đó ông lại rời đảng và chịu phép rửa tội theo đạo Công giáo. Số lượng tác phẩm của ông khá phong phú, bao gồm 20 tập thơ, 4 tác phẩm văn … Continue reading Niềm vui | Joy – Vladimír Holan