Khi Tình Nhân Nói Chuyện| Conversación Galante | Lovers Talk (with Audio)- Nicanor Parra

        NICANOR PARRA                  (1914~)  Xem tiểu sử Nicanor Parra Audio: Nghe Phan Quỳnh Trâm đọc bản dịch tiếng Anh của bài thơ này KHI TÌNH NHÂN NÓI CHUYỆN - Mình ở đây cả một tiếng rồi Vậy mà anh chỉ trả lời mỗi một … Continue reading Khi Tình Nhân Nói Chuyện| Conversación Galante | Lovers Talk (with Audio)- Nicanor Parra