Tiếc. Chúng ta mới thực là một phát minh tuyệt diệu | A Pity. We Were Such a Good Invention – Yehuda Amichai

 Xem tiểu sử Yehuda Amichai Tiếc. Chúng ta mới thực là một phát minh tuyệt diệu Người ta cưa cụt Đùi em khỏi hông anh. Theo anh thấy Thì tất cả bọn họ đều là bác sĩ phẫu thuật. Tất cả. Người ta tháo dỡ chúng ta Đứa này khỏi đứa nọ. Theo anh thấy. … Continue reading Tiếc. Chúng ta mới thực là một phát minh tuyệt diệu | A Pity. We Were Such a Good Invention – Yehuda Amichai