Nơi tôi chưa từng đến | The Place Where I’ve Not Been – Yehuda Amichai

Yehuda Amichai (1924 –2000) được xem là nhà thơ lớn nhất của Israel trong thế kỷ 20 và là một trong những nhà thơ nổi tiếng trên thế giới từ thập niên 1960 về sau. Sinh ở Đức, ông thông thạo cả tiếng Đức lẫn tiếng Hebrew. Ông được xem là người đầu tiên sử dụng … Continue reading Nơi tôi chưa từng đến | The Place Where I’ve Not Been – Yehuda Amichai