Montparnasse – Ernest Hemingway

Montparnasse Không có vụ tự tử nào trong khu phố giữa những người quen biết. Không có vụ tự tử nào thành công cả. Một cậu bé Trung Quốc tự sát và đã chết. (Họ tiếp tục bỏ thư của cậu trên các giá thư ở quán Dome.) Một cậu bé Na Uy tự sát … Continue reading Montparnasse – Ernest Hemingway