Ba bài thơ | Tres Poesías – Nicanor Parra

        NICANOR PARRA                  (1914~) Xem tiểu sử Nicanor Parra BA BÀI THƠ 1. Tôi không còn gì để nói Tất cả những gì tôi cần nói Đã được nói không biết bao nhiêu lần rồi. 2. Tôi đã hỏi không biết bao nhiêu lần … Continue reading Ba bài thơ | Tres Poesías – Nicanor Parra